måndagskaffad

KAFFIDJURDetta nervösa kaffedjur får illustrera sådär kaffad som man bara kan bli en måndag med för mycket på attgöra-listan.